Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης του Τμήματος Πληροφορικής μπορείτε να επικοινωνήσετε στα ακόλουθα τηλέφωνα:

  • Γραφείο Διαχείρισης Συστημάτων:
    Σπύρος Μελισσόβας Τηλ: 26510-08903
    Ευάγγελος Κουράκος Μαυρομιχάλης Τηλ: 26510-08909
  • Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (Support):
    Τηλ: 26510-08863