Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης

Φυλλάδιο πρωτοετών φοιτητών


Στο φυλλάδιο πρωτοετών φοιτητών υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες όπως ποια είναι τα εργαστήρια του τμήματος, τι είναι ο λογαριασμός πρόσβασης, πληροφορίες για το e-mail και άλλα.

Βρείτε εδώ το παραπάνω φυλλάδιο.