Πρόγραμμα Ομάδας Υποστήριξης Συστημάτων - Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018


Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00 π.μ. - 10.00 π.μ. ΧΑΜΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΜΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΜΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
10.00 π.μ. - 11.00 π.μ. ΧΑΜΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΜΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
11.00 π.μ. - 12.00 π.μ. ΤΡΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡOΣ
12.00 π.μ. - 01.00 μ.μ. ΤΡΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡOΣ
01.00 μ.μ. - 02.00 μ.μ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Θ

02.00 μ.μ. - 03.00 μ.μ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Θ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Θ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Θ

ΧΑΜΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

03.00 μ.μ. - 04.00 μ.μ. ΤΡΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡOΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Θ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Θ ΞΥΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΥΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
04.00 μ.μ. - 05.00 μ.μ. ΞΥΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΥΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
05.00 μ.μ. - 06.00 μ.μ. ΞΥΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΥΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
06.00 μ.μ. - 07.00 μ.μ. ΧΑΜΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΡΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡOΣ
07.00 μ.μ. - 08.00 μ.μ. ΤΡΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡOΣ ΧΑΜΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΡΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡOΣ
08.00 μ.μ. - 09.00 μ.μ. ΞΥΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Θ ΤΡΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡOΣ ΧΑΜΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Κλείδωμα Παρασκευής:

  27 ΟΚΤ 2017: Χαμάλης Γεράσιμος
  03 ΝΟΕ 2017: Τρανός Θεόδωρος
  10 ΝΟΕ 2017: Παπαναστασίου Θανάσης
  17 ΝΟΕ 2017: Ξυνός Θανάσης
  24 ΝΟΕ 2017: Χαμάλης Γεράσιμος
  01 ΔΕΚ 2017: Τρανός Θεόδωρος
  08 ΔΕΚ 2017: Παπαναστασίου Θανάσης
  15 ΔΕΚ 2017: Ξυνός Θανάσης
  22 ΔΕΚ 2017: Χαμάλης Γεράσιμος
  12 ΓΕΝ 2018: Τρανός Θεόδωρος
  19 ΓΕΝ 2018: Παπαναστασίου Θανάσης
  26 ΓΕΝ 2018: Ξυνός Θανάσης
  02 ΦΛΕ 2018: Χαμάλης Γεράσιμος
  09 ΦΛΕΒ 2017: Τρανός Θεόδωρος