Αίθουσες Διδασκαλίας

Γενικά

Στο Τμήμα Πληροφορικής υπάρχουν τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας για τις προπτυχιακές σπουδές, τρεις για τις μεταπτυχιακές και ένα αμφιθέατρο, οι οποίες διαθέτουν και σχετικό εξοπλισμό ( οθόνες τοίχου, overhead projectors, slide projectors).