Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης

Γενικά

Στο Τμήμα Πληροφορικής υπάρχουν δύο αίθουσες τηλεδιάσκεψης: η αίθουσα συνεδριάσεων και η αίθουσα σεμιναρίων.