Εκτυπωτές και Φωτοτυπικά

Γενικά

Το τμήμα Πληροφορικής διαθέτει τέσσερις ασπρόμαυρους κοινόχρηστους εκτυπωτές και τρεις έγχρωμους. Επίσης διαθέτει και δύο φωτοτυπικά μηχανήματα.