Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Παροχή υπηρεσιών email


Η Υπηρεσία Υποστήριξης είναι υπεύθυνη για την ορθή λειτουργία του κεντρικού διακομιστή (server) που φιλοξενεί τις Ηλεκτρονικές Θυρίδες των χρηστών του τμήματος Πληροφορικής. Επιλύει τυχών προβλήματα που προκύπτουν στους λογαριασμούς των χρηστών, φροντίζει να υπάρχουν αντίγραφα ασφαλείας, καταχωρεί νέους λογαριασμούς και διαγράφει παλαιούς σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργείας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το τμήμα υποστηρίζει δύο τύπους διακομιστών IMAP και POP3. Παρακάτω, θα βρείτε οδηγίες ρύθμισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα προγράμματα:

  • Microsoft Outlook
  • Mozilla ThunderBird
  • Mac OSX Mail