Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης

Σκοπός


Η δημιουργία της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης (Support) στηρίζεται στη ιδέα της απόκτησης τεχνογνωσίας από τους φοιτητές του Τμήματος, σε θέματα εγκατάστασης, συντήρησης και διασύνδεσης υπολογιστικών συστημάτων αλλά και θέματα εγκατάστασης, μετατροπής και ανάπτυξης εργαλείων λογισμικού. Πέρα από αυτό, η Υπηρεσία Υποστήριξης παρέχει τεχνική βοήθεια στους χρήστες κατά τις ώρες λειτουργίας της, εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού, καθώς και ανάπτυξη/υποστήριξη των δικτυακών διασυνδέσεων. Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης των φοιτητών στην ομάδα Υποστήριξης είναι 6 μήνες, και είναι για το χειμερινό ή/και το εαρινό εξάμηνο. Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου στους φοιτητές προστίθενται μια (1) διδακτική μονάδα.